top of page
  • AHEPA

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2020 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

Updated: Mar 29, 2020


Εορτή με τιμές, χωρίς εορτασμούς

Ιστορικές στιγμές ζεί ο ελληνισμός σήμερα – Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020 – η 199η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Σήμερα τιμούμε όλοι τους ήρωες και τις ηρωίδες του αγώνα για την επανίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Σήμερα τιμούμε και αυτούς οι οποίοι δίνουν σήμερα αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος και της Κύπρου: ιατροί, νοσοκόμες, ερευνητές, στρατιωτικούς, αστυνόμους και άλλους. Αν και η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ δεν παρουσιάζει επίσημη εκδήλωση για την 25η Μαρτίου, τιμούμε επίσημα την εθνική μας εορτή: την Εθνική Παλιγγενεσία, την θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τις θυσίες των προγόνων μας για την ελευθερία των Ελλήνων.

Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ένα πλοίο από τα νησιά του Σαρωνικού επιτέθηκε σε πλοίο Βρετανικών συμφερόντων ανοικτά της Κρήτης. Στη συνέχεια, το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας συνέλαβε το πλήρωμα του και καταδίκασε τους ναύτες ως «πειρατές».

Στις 27 Αυγούστου 1829, επτά παλληκάρια του 1821 - οι Αντώνης του Μανώλη, Γκίκας Βούλγαρης, Δαμιανός Νίνης, Γεώργιος Βασιλάκης, Κωνσταντίνος Στρουμπούλης, Νικόλαος Παπανδρέου και Γεώργιος Λαρίτσος - έφτασαν στο μακρινό λιμάνι του Σύδνεϋ. Από όσα γνωρίζουμε, αυτοί οι νέοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι πάτησαν το πόδι τους στους Αντίποδες. Φέτος τιμούμε τα 191 χρόνια από την άφιξή τους. Εργάστηκαν στα ναυπηγεία στο λιμάνι του Σύδνεϋ και στους πρώτους αμπελώνες στη περιοχή Camden (νότιο-δυτικά του Σύδνεϋ), όπου «καλλιέργησαν τα κλήματα με τον τρόπο που γνώριζαν από την πατρίδα τους», σύμφωνα με αναφορά της εποχής.

Όταν τους δόθηκε χάρη το 1834, δύο επέλεξαν να μείνουν στην νέα χώρα: οι Αντώνης του Μανώλη και Γκίκας Βούλγαρης. Αυτοί οι νέοι έγιναν οι «πατέρες» της Ελληνοαυστραλιανής ομογένειας.

Ο Αντώνης εγκαταστάθηκε στη περιοχή του Picton, ενώ ο Βούλγαρης επέλεξε να γίνει από τους πρωτοπόρους κτηνοτρόφους της περιοχής Monaro, στην ορεινή περιοχή νότιο-ανατολικά της Καμπέρρας.

Ο ξενιτεμένος Αντώνης του Μανώλη απεβίωσε μόνος του στις 22 Σεπτεμβρίου 1880, μερικές ημέρες αφού είχε κλείσει 51 χρόνια στην Αυστραλία. Παραμένει άγνωστο ποιος ετοίμασε την επιτύμβια στήλη, με τον όμορφο στοίχο στα Αγγλικά, από άγνωστο στιχουργό:

«Στην ξενιτιά, ο ξένος βρήκε τάφο, μακριά από την πατρίδα, πέρα από το ακατάπαυστο κύμα.»

Έχουν περάσει 191 χρόνια από την άφιξή τους. Οι Έλληνες πλέον δεν είναι «ξένοι» στην Αυστραλία. Ας υπακούσουμε στις οδηγίες του κράτους και της Αρχιεπισκοπής σχετικά με την πανδημία του ιού ΚΟΒΙΝΤ-19 και ας περάσουμε και από αυτή την περιπέτεια με το κεφάλι ψηλά, όπως και οι πρόγονοί μας την εποχή της Εθνικής Παλιγγενεσσίας.

Για να είμαστε εμείς καλά, θα πρέπει να είναι και ο διπλανός μας καλά. Χρόνια Πολλά σε όλους τους εορταζόμενους – Ευάγγελος κι Ευαγγελία. Χρόνια Πολλά Έλληνες! Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, Ο πρόεδρος κ. Βασίλης Σκανδαλάκης ο Γραμματέας Δρ Παναγιώτης Διαμάντης

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

-------------------------

INDEPENDENCE DAY 1821-2020

A celebration with honours, without celebrations

Today – Wednesday 25 March 2020 – the 199th anniversary of the beginning of the War of Independence, Hellenism is again living historic moments. Today we honour the heroes and heroines of the struggle for the re-establishment of an independent Hellenic state. Today we also honour those who are today fighting for the independence of Hellas and Cyprus: doctors, nurses, researchers, clergy, soldiers, sailors, airmen, police and others.

Although AHEPA NSW is not hosting an official celebration for 25 March, we honour our Independence Day, the feast day of the Annunciation of Our Lady and the sacrifices of our ancestors for the freedom of the Hellenes.

During the War of Independence, a ship from the islands of the Saronic Gulf near Athens attacked a British-owned vessel south of Krete. Soon after, a Royal Navy ship arrested the Hellenic crew and convicted them of «piracy».

On 27 August 1829, seven young fighters of the War of Independence – Antonis tou Manoli, Gikas Voulgaris, Damianos Ninis, Georgios Vasilakis, Konstantinos Stroumboulis, Nikolaos Papandreou and Georgios Laristos – reached the distant port of Sydney Cove. From what we know, these young men were the first Hellenes to set foot in Australia.

This year we mark 191 years since their arrival.

They laboured in the shipyards of Sydney Cove and in the first vineyards in the Camden district (south-west of Sydney), where they «cultivated the vines in the manner known to them from their homeland», according to a contemporary report.

When they were pardoned in 1834, two elected to remain in the new land: Antonis tou Manoli and Gikas Voulgaris. These young men became the «fathers» of the Australian Hellenic community.

Antonis settled in the Picton district, while Voulgaris chose to become one of the pioneer livestock herders in the Monaro, the mountain district south-east of Canberra. Antonis tou Manoli passed away on 22 September 1880, a few days after the 51st anniversary of his arrival in the Antipodes. It remains unknown who prepared his tombstone, with the beautiful verse, by an unknown poet:

«In a strange land, the stranger finds a grave, Far from his home, beyond the rolling wave.»

191 years have passed since their arrival. Hellenes are no longer «strangers» in Australia. Let us listen to the guidelines of the government and our Archdiocese regarding the Covid-19 pandemic and let us wait for this trial to pass with our heads held high, as our ancestors did during the War of Independence.

For us to be well, those beside us need to also be well.

Hronia Polla to all Evangelos-Evangelia and all those who celebrate their name-day today. Hronia Polla to all Hellenes! Yours in Hellenism, Mr Bill Skandalakis President Dr Panayiotis Diamadis Secretary

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page