top of page
  • AHEPA NSW

Aλφ Κάρπεντερ, ο γηραιότερος εν ζωή αγωνιστής της Μάχης της Κρήτης


Οι βετεράνοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πολύτιμο ηθικό και πολιτικό κε- φάλαιο, είναι η ζωντανή απόδειξη που μας συνδέει με μια ένδοξη και τιμημένη σελίδα της ιστορίας μας αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας και ένα φωτεινό πα- ράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Ανάμεσά τους ο Αλφ Κάρπεντερ που είναι από τους τελευταίους αυτής της γενιάς που αγωνίστηκαν για να διασφαλίσουν το μέλλον της πατρίδας μας κάτω από πραγ- ματικά αντίξοες συνθήκες. Πρόκειται για έναν πραγματικά αξιόλογο βετεράνο που έχει βραβευθεί και τιμηθεί πολλές φορές για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Ο κ. Κάρπεντερ έχει δεχθεί πολλές επιστολές από τις Αυστραλιανές και Ελληνικές κυβερ- νήσεις που δείχνουν καθαρά ότι η προσφορά του ήταν σημαντική.

Ο κ. Αλφ Κάρπεντερ ήταν μέλος του 2/4 Αυστραλιανού Τάγματος Πεζικού. Κατα- τάχθηκε στο στρατό το 1934 και τον κάλεσαν να παρουσιαστεί όταν ξέσπασε ο Δεύ- τερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1939. Πολέμησε στην πρώτη γραμμή στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Λιβύη και Ελλάδα. Σημαντική η προσφορά του στην μάχη του Ελ Αλαμέιν που έγινε στη Βόρεια Αφρική μεταξύ των συμμαχικών και των γερμανοϊταλικών δυ- νάμεων.

Η μάχη του Ελ Αλαμέιν αποτέλεσε την πρώτη σημαν- τική νίκη των Συμμάχων και υπήρξε η αρχή για την απομάκρυνση στη συνέχεια των Γερμανοϊταλών από τη Β. Αφρική. Σκοτώθηκαν πάνω από 7,000 στρατιώ- τες, ανάμεσά τους τουλάχιστον 1000 Αυστραλοί που βρίσκονται θαμμένοι στο νεκροταφείο του Ελ Αλαμέιν. 200 αυστραλοί αγνοούνται και 3,600 στρατιώτες τραυ- ματίστηκαν.

Ο Αλφ Κάρπεντερ σε αυτή τη μάχη στάθηκε τυχερός. Τα πράγματα άλλαξαν στην Μάχη της Κρήτης. Τραυ- ματίστηκε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στο Ηράκλειο όταν ξεκίνησε η αεροπορική έφοδος των Γερμανών. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να κα- ταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά την διάρκεια του πόλε- μου.

Ο Αλφ Κάρπεντερ μεταφέρθηκε στο HMS Hotspur, ενώθηκε με τη μονάδα του στη Συρία πριν επιστρέψει τελικά στην Αυστραλία. Ο κ. Κάρπεντερ μετά το τέλος του πολέμου έκανε πολλά ταξίδια στη Μέση Ανατολή. Παραμένει ενεργό μέλος μετά την επιστροφή του από την πρώτη γραμμή. Σε παλαιότερη συνέντευξή του έχει πει: “Έχω διατελέσει πρόεδρος του τοπικού RSL. Έχω γυρίσει τον κόσμο δύο φορές. Είμαι πρωταθλητής στην ομάδα κολυμβητών άνω των 90 στο Diggers Swim Club. Το κλειδί της επιτυχίας είναι: να μην σταματάς ποτέ”.

Κι αυτό είναι ένα μάθημα που αξίζει να συγκρατή- σουμε. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ή να θεωρούμε δε- δομένες τις θυσίες αυτών των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για να διασφαλίσουν τη δική μας ελευθε- ρία. “ Εύχομαι να τα καταφέρω να παραβρεθώ στους εορ- τασμούς για την 75η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, εάν βέβαια μου το επιτρέπει η υγεία μου. Το πρόβλημα είναι ότι καμμιά ταξιδιωτική εταιρεία δεν αναλαμβάνει να με ασφαλίσει σε αυτή την ηλικία. Δεν τους αδικώ”.

Alf Carpenter

It is time to acknowledge the heroics of a genera- tion who fought to guar- antee the freedoms that we take for granted each day—a generation of sol- diers who displayed brav- ery, honour, mateship and tenacity during World War II. Alf Carpenter is amongst the last of a generation who endeav- oured to guarantee our nation's future during tu- multuous times. This highly regarded war vet- eran has received many commendations, medals and certificates for his service, and rightly so.

The letters of gratitude that Mr Carpenter re- ceived from the Australian and Greek governments were bestowed upon him for no small reason. Mr Carpenter, a member of the 2/4 Australian Infantry Battalion, enlisted in the army in 1934 and was called into service when World War II began in 1939. During the Second World War Mr Carpenter fought on the front line in Egypt, Palestine, Libya and Greece.

#News #Public

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page