top of page
  • AHEPA NSW

Στην Εθνική Εορτή του Γενικού Προξενείου (17/3/16)


ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ

Ελληνισμός και Άνζακ στο επίκεντρο

Σύδνευ, 17 Μαρτίου 2016: Ασφυκιτκά γεμάτη η αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτειακού Κοινοβουλείου της Νέας Νοτίου Ουαλίας για την εκδήλωση του Γενικού Προξενείου για την 195η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Χαιρετισμοί έδωσαν ο πολιτειακός πρωθυπουργός Mike Baird, ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, κ. Luke Foley και ο Γενικός Πρόξενος Δρ Σταύρος Κυρίμης.

Το παρών έδωσαν μεγάλος αριθμός βουλευτών όλων των κομμάτων, μεταξύ τους οι ομογενείς Ελένη Πεττινού (Liberal; Miranda), Σοφία Κώτση MLC (ALP), Courtney Χούσσου MLC (ALP) και Steve Kamper (ALP; Rockdale) καθώς και οι φιλέλληνες David Elliott (Minister for Veterans’ Affairs και πρόεδρος της Ομάδος Φιλίας Ελλάδος-Νέας Νοτίου Ουαλίας), David Clarke MLC (Liberal), the Rev. Fred Nile MLC (Christian Democrats).

Η σεμνή εκδήλωση πλαισιώθηκε με κλασσική ορχήστρα και τη Χορωδία της Χριστιανικής Ένωσης, οι οποίες παρουσίασαν τους σκοπούς «Έξοδος Μεσσολογγίου», «40 Παλλικάρρια», “Που’νε τα Χρόνια” και “Απρίλη μου”.

Ο Ραββίνος Δρ Ντοβίντ Σλάβεν και ο Αμίρ Σαλέμ από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου άψογα τέλεσαν χρεή τελεταρχών, ενημερώνοντας τους παρευρισκομένους για το έπος του 1821, για τους πρώτους Έλληνες της Αυστραλίας οι οποίοι ήταν παλλικάρρια του ’21, και για τις διαχρονικό ρόλο του Ελληνικού πολιτισμού διά μέσου της δημοκρατίας, των γραμμάτων και των τεχνών.

Καλλίπολη 447πΧ-1915μΧ

Η σημαντικότατη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ανακοίνωση ότι η ομογένεια του Σύδνεϋ ετοιμάζει 400 μαρμάρινες πλάκες με δίγλωσσες επιγραφές οι οποίες σχετίζονται με Ελληνισμό και Άνζακ.

Με ευκαιρεία τα 100 χρόνια των Άνζακ στο Μακεδονικό Μέτωπο (1916) και τα 75 χρόνια της Εκστρατείας της Ελλάδος (1941 Greek Campaign), οι πλάκες σημειώνουν κι άλλη σημείο αναφοράς της σχέσεις των Ελλήνων με τους Άνζακ.

Οι πλάκες είναι αναπαραστάσεις επιγραφής ενός πολεμικού μνημείου των αρχαίων Αθηναίων, το οποίο εγέρθηκε το 447πΧ εις μνήμη των πεσόντων εκστρατειών στη Θρακική Χερσόνησο, τη σημερινή Καλλίπολη. Φέρει τα ονόματα των πεσόντων οπλιτών μαζί με τα ακόλουθα λόγια:

ΗΟΙΔΕΠΑΡΗΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝΑΠΟΛΕΣΑΝΑΓΛΑΟΝΗΕΒΕΝ

ΒΑΡΝΑΜΕΝΟΙΣΦΕΤΕΡΑΝΛΕΥΚΛΕΙΣΑΜΠΑΤΡΙΔΑ

ΙΟΣΤΕΧΟΡΟΣΣΤΕΝΑΧΕΜΠΟΛΕΜΟΘΕΡΟΣΕΚΚΟΜΙΣΑΝΤΑΣ

ΑΥΤΟΙΣΔΑΘΑΝΑΤΟΝΜΝΕΜΑΡΕΤΕΣΕΘΕΣΑΝ

[Oίδε παρ’ ελλέσποντον ἀπόλεσαν ἀγλαὸν έβεν

βαρνάµενοι, σφετέραν δ’ εὐκλέϊσαµ πατρίδα,

όστ’ ἐχθρὸς στενάχεµ πολέµο θέρος ἐκκοµίσαντας,

αὐτοῖς δ’ ἀθάνατον µνε͂µ’ ἀρετε͂ς ἔθεσαν.]

[Doing battle beside the Hellespont these men lost their shining youth. They brought honour to their homeland, so that the enemy groaned as it carried off the harvest of war, and for themselves they set up a deathless memorial of their courage.]

Με τον οργανισμό «Ελληνικό Χωριό» (άλλωτε Ομοσπονδία Φιλανθρωπικών Σωματείων Ελλήνων, υπό τη προεδρία του κ. Γιάννη Καλλιμάνη) σε ρόλο συντονιστή, τα 400 αντίγραφα σε μάρμαρο θα τοτποθετηθούν σε δημόσιους χώρους σε ολόκληρη τη Νέα Νοτίου Ουαλία: μουσεία, λέσχες, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, και σχολεία.

Ιστορικό

Η στήλη αρχικά εγέρθηκε στο Κεραμεικό, προς την οδό Ακαδημίας Πλάτωνα, βόρεια από τον σημερινό ναό της Αγίας Τριάδας. Εκεί είχε δημιουργηθεί το “Δημόσιο Σήμα” όπου ήταν ο χώρος ταφής των επιφανών Αθηναίων καθώς και των “πεσόντων εν πολέμω", με χαρακτήρα στρατιωτικού κοιμητηρίου. Η στήλη βρίσκετε στο Επιγραφικό Μουσείο των Αθηνών από το 1881.

Ο Αυστραλός ποιητής και ελληνιστής Christopher Brennan, έστρεψε τη προσοχή των Αυστραλιανών αρχών στην επιγραφή το 1932. Κατάλαβε αμέσως τη σημασία της επιγραφής για την Αυστραλιανή κοινωνία, για τη σχέση της επιγραφής με την εκστρατεία των Συμμάχων – και ειδικά των Άνζακ – στη Καλλίπολη το 1915.

Το Αυστραλιανό Πολεμικό Μουσείο έκανε τις κατάλληλες εργασίες και γύψινο αντίγραφο έφτθασε στη Μελβούρνη το Φεβρουάριο του 1936. Αργότερα, μεταφέρθηκε στο Σύδνεϋ και το 1954, στη Καμπέρρα.

Για πολλά χρόνια ήταν στο Hall of Valour του Πολεμικού Μουσείου αλλά την δεκαετία του 2000, μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο εντός των γραφείων του ιδρύματος όπου δεν το βλέπει το κοινό.

Διά μέσω του «Ελληνικού Χωριού» και του προέδρου Γιάννη Καλλιμάνη, αυτή η ξεχασμένη πτηχή του Ελληνισμού στους Αντίποδες επιστρέφει στην επιφάνεια.

-------------------------------------------

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION OF THE CONSULATE-GENERAL

Hellenism and Anzac at the forefront

Sydney, 17 Μarch 2016: It was standing room only in the Strangers’ Room of Parliament House of NSW for the function of the Consulate-General for the 195th anniversary of the War of Independence. Speakers were NSW Premier the Hon. Mike Baird MP, the Leader of the Opposition the Hon. Luke Foley MP and Consul-General Dr Stavros Kyrimis.

Amongst the audience was a large number of parliamentarians of all parties, including Eleni Pettinos MP (Liberal; Miranda), Sophie Cotsis MLC (ALP), Courtney Houssos MLC (ALP) and Steve Kamper (ALP; Rockdale), along with philhellenes David Elliott (Minister for Veterans’ Affairs and Chair of the NSW-Hellas Parliamentary Friendship Group), David Clarke MLC (Liberal), the Rev. Fred Nile MLC (Christian Democrats).

The simple celebration included an orchestral ensemble and the Greek Orthodox Christian Society Choir, who performed the songs «Exodus from Messolonghi», «40 Pallikaria», “Poune ta Hronia” and “Aprili mou”.

Rabbi Dr Dovid Slaven and Mr Amir Salem from Alexandria, Egypt, flawlessly performed the duties of the Master of Ceremonies, informing the assembly about the Hellenic War of Independence (1821-1829), about the first Hellenes of Australia who were fighters in the War, and about the diachronic contributions of Hellenic civilisation through democracy, literature and the arts.

Kallipole 447BCE-1915

The highlight of the event was the announcement by the Consul-General that the Australian Hellenic community of Sydney is preparing 400 marble plaques with bilingual inscriptions related to Hellenism and Anzac.

As 2016 marks the Centenary of the Anzacs on the Macedonian Front (1916) and the 75th anniversary of the 1941 Greek Campaign, the plaques are another marker of the Hellenic-Anzac relationship.

They are replicas of an inscription of a war memorial of the ancient Athenians, erected in 447BCE to the memory of their fallen during expeditions to the Thracian Chersonese, modern Gallipoli. The stele bears the names of the fallen hoplites and the following inscription:

ΗΟΙΔΕΠΑΡΗΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝΑΠΟΛΕΣΑΝΑΓΛΑΟΝΗΕΒΕΝ

ΒΑΡΝΑΜΕΝΟΙΣΦΕΤΕΡΑΝΛΕΥΚΛΕΙΣΑΜΠΑΤΡΙΔΑ

ΙΟΣΤΕΧΟΡΟΣΣΤΕΝΑΧΕΜΠΟΛΕΜΟΘΕΡΟΣΕΚΚΟΜΙΣΑΝΤΑΣ

ΑΥΤΟΙΣΔΑΘΑΝΑΤΟΝΜΝΕΜΑΡΕΤΕΣΕΘΕΣΑΝ

[Oίδε παρ’ ελλέσποντον ἀπόλεσαν ἀγλαὸν έβεν βαρνάµενοι, σφετέραν δ’ εὐκλέϊσαµ πατρίδα, όστ’ ἐχθρὸς στενάχεµ πολέµο θέρος ἐκκοµίσαντας,αὐτοῖς δ’ ἀθάνατον µνε͂µ’ ἀρετε͂ς ἔθεσαν.]

[Doing battle beside the Hellespont these men lost their shining youth. They brought honour to their homeland, so that the enemy groaned as it carried off the harvest of war, and for themselves they set up a deathless memorial of their courage.]

Under the leadership of the Hellenic Village organisation (formerly the Federation of Hellenic Philanthropic Associations, under the presidency of John Kallimanis), 400 replicas in marble will be installed in public spaces across New South Wales: museums, clubs, public service offices, and schools.

Background

The stele once stood in the section of the ancient Kerameikos Cemetery, towards Akademias Platonos Street, north of the present-day Church of the Holy Trinity. That space was the military cemetery of ancient Athens, known as the ‘Demosion Sema’. It has been at the National Epigraphic Museum in Athens since in 1881.

In 1932 the Australian poet and Classical Greek scholar Christopher Brennan brought the original inscription to the attention of his friend, solicitor Robert Innes Kay. Kay then brought it to the attention of Australian Official Historian CEW Bean.

All three men immediately recognised how apt this ancient Hellenic inscription related to the Anzacs – young men fighting and dying on the same strip of ground over 2,400 years apart.

John Treloar, Director of the Australian War Memorial (then under construction), arranged to have a plaster cast of the inscription made through the offices of Lieutenant Colonel Cyril Hughes. He worked with the Imperial War Graves Commission in the Eastern Mediterranean.

Initially Hughes acquired a ‘squeeze’ - an impression made of thick paper. However, as this would not make a satisfactory display item, Treloar asked him to acquire a plaster cast for the Memorial.

In November and December 1935, a plaster cast was made and received by the Memorial in February 1936. It was initially housed in Melbourne and later in Sydney. It was not displayed in the Memorial’s permanent building in Canberra until 1954.

The cast was on display in the Australian War Memorial’s Hall of Valour for some time but has since been set in a wall in the administration area of the Memorial complex, out of the public view.

Through the Hellenic Village organisation under the presidency of John Kallimanis, this neglected aspect of Hellenism in the Antipodes is returning to the light.

#News #Public

18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page