top of page

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 64ο Πολιτειακό Συνέδριο της AHEPA NSW & NZ


THE AHEPA NSW & NZ 64th STATE CONVENTION CONCLUDED WITH SUCCESS & MANAGERIAL CHANGES

On Sunday 2 December 2018, the 64th AHEPA NSW State Convention was held. During the conference a lot of issues were discussed about what happened in the year that passed, but also about the future plans of the organisation.

The conference began at 9:30 am in the morning and was successfully completed at 3:30 pm in the afternoon. More than eighty participants were present during the day, with great interest in developments in the organisation. They also enjoyed traditional Greek sweets as well as rich food during the lunch break.

Among the important decisions taken were,

  • Simplification of members initiation when new members join the organisation

  • the formal clothing that characterizes AHEPA members will be mandatory only at official meetings to commemorate National Anniversaries, in new members initiation, as well as in formal appearances outside AHEPA where members represent the organisation.

  • holding elections for certain positions of the AHEPA Board of Directors, namely the Grand Lodge. The new president was appointed by the then Vice-President Vassilis Skandalakis.

  • The members gave the green light to the new administration to continue its efforts to advance and complete the Bexley North building.

Finally, the members farewell to the outgoing president, Mr. John Kallimanis, who completed a five-year term with great success. The members expressed their thanks in words and with an extended applause. The outgoing president made a historic retrospective of the five-year proceedings and promised to stand close to the new administration by providing any assistance if requested.

The new president, Mr. Vassilis Skandalakis, being a new 50-year-old successful professional promised to give his best to help the organisation achieve the big goal for the new building, taking away the warm applause of all members.

The new AHEPA State Administration:

President: Vassilis Skandalakis

Vice-President: Dimitris Panagiotou

Secretary: Dr. Panagiotis Diamantis

Treasurer: Theophilos Premetis

Warden: Efi Kallimani

Chairman of Board of Governors: Giannis Kallimanis

Captain of the Guard: Pavlos Theodorakopoulos

Governors: Irene Anestis, Eleni Samoli, Melbo Kaimassidou, Dimitris Tzavaras,

Prayer Reader: Harris Polymeris

Inside Sentinel: Giorgos Giakoumidis

Outside Sentinel: Myrianthi Sioris

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟ 64ο ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ AHEPA NSW & NZ

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 64ο συνέδριο της AHEPA NSW. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν πολλά θέματα σχετικά με όσα έγιναν την χρονιά που μας πέρασε αλλά και με τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού.

Το συνέδριο άρχισε στις 9:30 am το πρωί και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 3:30 pm το απόγευμα. Παρευρέθηκαν πάνω από ογδόντα σύνεδροι κατά την διάρκεια της ημέρας οι οποίοι συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον οργανισμό. Επίσης απόλαυσαν παραδοσιακά ελληνικά γλυκίσματα αλλά και πλούσιο φαγητό κατά το διάλλειμα της συνεδρίασης.

Μεταξύ των σημαντικών αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν ήταν,

  • η απλοποίηση της ορκωμοσίας κατά την ένταξη νέων μελών στον οργανισμό

  • η επίσημη ενδυμασία η οποία χαρακτηρίζει τα μέλη της AHEPA θα είναι υποχρεωτική μόνο σε επίσημες συνεδριάσεις για εορτασμό Εθνικών επετείων, σε ορκωμοσίες νέων μελών καθώς και σε επίσημες εμφανίσεις εκτός της AHEPA όπου μέλη εκπροσωπούν τον οργανισμό.

  • η πραγματοποίηση εκλογών για ορισμένες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της AHEPA δηλαδή του Grand Lodge. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος Βασίλης Σκανδαλάκης.

  • τα μέλη έδωσαν παμψηφεί το πράσινο φως στην νέα διοίκηση να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το κτίριο του Bexley North.

Τέλος τα μέλη αποχαιρέτησαν τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Γιάννη Καλλιμάνη οποίος ολοκλήρωσε μια πενταετή θητεία με μεγάλη επιτυχία. Τα μέλη εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους με λόγια αλλά και με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο απερχόμενος πρόεδρος έκανε μια ιστορική αναδρομή στα πεπραγμένα της πενταετίας και υποσχέθηκε ότι θα σταθεί από κοντά στην νέα διοίκηση παρέχοντας κάθε βοήθεια αν αυτή του ζητηθεί.

Ο νέος πρόεδρος κ. Βασίλης Σκανδαλάκης, όντας ένας νέος 50άρης επιτυχημένος επαγγελματίας υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του ώστε να βοηθήσει τον οργανισμό να πετύχει το μεγάλο στόχο για το νέο κτίριο αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των μελών.

Η νέα Πολιτειακή Διοίκηση της AHEPA:

Πρόεδρος: Βασίλης Σκανδαλάκης Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Παναγιώτου Γραμματέας: Δρ. Παναγιώτης Διαμάντης Ταμίας: Θεόφιλος Πρεμέτης Σκευοφύλακας: Έφη Καλλιμάνη Αρχηγός φρουράς: Παύλος Θεοδωρακόπουλος Πρόεδρος του Κυβερνείου: Γιάννης Καλλιμάνης Κυβερνήτες: Ειρήνη Ανέστη, Ελένη Σαμώλη, Μέλμπω Καϊμασίδου, Δημήτρης Τζαβάρας, Αναγνώστης: Χάρης Πολυμέρης Θυροφύλακας: Γιώργος Γιακουμίδης Εξωτερική θυροφύλακας: Μυριάνθη Σιώρη

#Public #News

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page