ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 (21/07/16)

Thursday, July 21, 2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύδνεϋ, 18 Ιουλίου 2016

 

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει μία θέση επιτόπιου εποχικού προσωπικού για την υποστήριξη του τμήματος έκδοσης θεωρήσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2016.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

 • από 21 (συμπληρωμένα) έως 60 ετών,

 • μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας ή προσωρινά διαμένοντες στη ΝΝΟ (citizens ή permanent residents),

 • κάτοχοι πτυχίου, διπλώματος η τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

 • να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – γραπτώς και προφορικώς,

 • να διαθέτουν άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τυχόν πρόσθετα προσόντα π.χ. γνώση ελληνικής γλώσσας, γνώση γαλλικής γλώσσας,  πρoϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, διάθεση για εργασία εκτός ωραρίου, εξοικείωση με διεθνές περιβάλλον, θα συνεκτιμηθούν.

 

Αιτήσεις των υποψηφίων, στα αγγλικά, συνοδευόμενες από λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα καθώς και αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 στο Γενικό Προξενείο – Level 2/219-223 Castlereagh St Sydney NSW 2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.sid@mfa.gr

 

Οι υποβαλλόμενοι φάκελοι ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ» και η τυχόν απαιτούμενη επικοινωνία των υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης grgencon.sid@mfa.gr

 

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα βάσει του βιογραφικού σημειώματος και των σχετικών δικαιολογητικών.

 

 

                                                                                             Εκ του Γενικού Προξενείου

 

 

 

Consulate General of Greece in Sydney

Level 2, 219 - 223 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000

Tel: (02) 9284 5500 Fax: (02) 9264 6135

Email: grgencon.sid@mfa.gr   Website: www.mfa.gr/sydney

Facebook: Greece Sydney 

Opening hours to the Public: Monday to Friday 9.00 am -2.00 pm

 

 

                                    

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

VIDEO: Τμήμα Ανατολή - Κοπή Βασιλόπιτας 2018 (13/1/18)

January 17, 2018

1/10
Please reload

Recent Posts

October 22, 2019

Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Copyright © AHEPA NSW 1934-2018

Australian Hellenic Educational Progressive Association

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle

Designed & Created by OKNetTV.com.au

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.